Aktualności

Uroczystość Wszystkich Świetych

2014-10-31 07:26

1 listopada, obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7:30, 9:00, 11:00 i wieczorem o godz. 18:00.  Nie będzie Mszy o godz. 12:30.

Różanicec wypominkowy połączony z modlitwą za zmarłych o 17.30.

Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 18.00.

Dar odpustu zupełnego w dniach 1 - 8 listopada

2014-10-31 07:14

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego odpust jest „darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy (…)  pod pewnymi określonymi warunkami, za siebie lub za zmarłych, za pośrednictwem Kościoła”. Odpust to nie tylko uczestnictwo we Mszy św., przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji Ojca św., ma on znacznie głębszą wartość. Jest to niezwykła chwila, w której Bóg poprzez Kościół naprawia zło, które jest skutkiem ludzkiego grzechu.  Daje nam ogromną lekcję miłości i przebaczenia. Należy zaznaczyć, że odpusty jako nieocenione duchowe skarby Kościoła są nie tylko „prezentem” dla osób zmarłych, które niewątpliwie potrzebują naszej pomocy, ale również dla nas żyjących.  Dostajemy na nowo szansę rozpoczęcia naszego życia z Bogiem, bez grzechu i z nadzieją na życie wieczne.Zatroszczmy sie w tych dniach, aby uzyskać odpust dla siebie bądź dla zmarłych bliskim naszemu sercu i postarajmy się włączyć w to nie tylko nasz rozum, ale przede wszystkim serce, naszą wiarę i pobożność.

Dar odpustu

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

 

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.

Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

Modlitwa przy relikwiach św. Jana Pawła II

2014-10-24 11:39

Każdego 16 dnia miesiąca o godz. 18.00 przy relikwiach Patrona naszej parafii św. Jana Pawła II modlimy się za naszych dobrodziejów oraz w intencjach złożonych do  symbolicznego „Klęcznika Jana Pawła II”. Św. Janie Pawłle II módl sie za nami.

Modlitwa za rodziny św. Jana Pawła II

2014-10-24 11:35

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty",
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka
św. Jana Pawła II
ul. Biskupa M. Fulmana 9
20-492 Lublin
tel. 603-198-214
e-mail: parafia@jp2.lublin.pl
numer konta:
72 1240 1503 1111 0010 3387 9430

© 2014 Parafia św. Jana Pawła II w Lublinie